Välkommen till MILQ, stockholms nya HBTQI-klubb!

Nästa MILQ-Stockholm:

6 okt
 Öppetider :
22-05
Musikaliska kvarteret,
Nybrokajen 11,  Stockholm
 

Entré:

190 kr + garderob

Vi ses i våra nya lokaler i
Musikaliska kvarteret, med ännu häftigare klubbkänsla!